اخبار برگزیده
 

 

دانشگاه پیام نور لرستان با دعوت از جامعه دانشگاهی برای حضور حماسی در راهپیمایی 22 بهمن،  دهه نورانی فجررا در حافظه تاریخی مردمان ایران زمین صحنه طلوع دوباره اسلام نا ب محمدی و سپیده دم روشنی بخش تاریخ پیش روی بشریت بدون استعمار و صهیونیست میداند.
  برچیده شدن دفاتر تاریک تبار حلقه به گوش  سلسله ستم شاهی، با تمسک به شجره امامت وپیروی از ولایت حسینی که با درآمیختن غیرت و همت بلند مردمانی از دیار کاوه و رستم دستان ،توسط پرچمداران سید خراسان حاصل شد  بر شیاطین زمان بسیار سخت آمد ه که هرروزبا دسیسه و فتنه گری در جستجوی راهی برای توقف قطار استقلال خواهی جمهوری اسلامی  بر می آیند .

  امروز دیگر گوساله سامری با همه رنگ و لعاب زرینش نزد مردمان این دیار چیزی جزصدای عجز و بوی تعفن حماقتهای کور کورانه را صادر نمیکند خواه شیپور جنگ در دهان گوساله باشد یا گنگسترهای دیوانه ی غرب .خواه گزینه ها روی میز باشد یا در کیسه ی  ابو جهل های همسایه .
امروز ایران است که بند بند وجود ش هیهات منا الذّله می سراید و تاریخ ،چهل سال به یاد ماندنی را در قلب کفرآلو د تفکرهای ماسونی ا ش تجربه می کند.
دانشگاه پیام نور لرستان نیز دعوت میکند از کلیه فرهیختگان عرصه علم و فرهنگ دانشگاهی تا با تجدید عهد با آرمانهای آسمانی  امام خمینی (ره) و رهبرمعظم انقلاب اسلامی ایران در راهپیمایی روز 22بهمن امسال مهر تاییدی بر تناوری درخت انقلاب که در پای آن سرخی خون جوانان این مرز و بوم جاری بوده و هست باشیم .

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر