اخبار برگزیده
 
دکتر منوچهر ططری رئیس دانشگاه پیام نوراستان لرستان در بازدید از دانشگاه پیام نور دلفان با تاکید بر تکریم ارباب رجوع بر ارتقا سطح کیفیت دانشگاه تاکید داشتند
دکتر منوچهر ططری رئیس دانشگاه پیام نوراستان لرستان در بازدید از دانشگاه پیام نور دلفان با تاکید بر تکریم ارباب رجوع و ارتقاءسطح کیفیت آموزش در دانشگاه خاطر نشان شدند که دانشجویان جدید الورد می توانند بدون پرداخت شهریه ثبت نام نموده و شهریه را در طول ترم پرداخت نمایند.
وی در ادامه ضمن بازدید از فضای دانشگاه جهت بهبود و زیبا سازی محوطه دانشگاه در راستای کیفیت مطلوب فضای آموزشی نسبت به تامین اعتبار لازم قول مساعد دادند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر