اخبار
 
با توجه به برگزاری آزمون های غیر حضوری در نیمسال 3982 امکان حذف انتخاب محل آزمون برای دانشجویانی که حوزه آزمون خود را در خارج از مرکز اصلی نعیین نموده اند تا تاریخ 12 خرداد1399 فراهم شد.
مراحل حذف ازمون از مسیر زیر
- دانشجو ---- درخواست ها ------ انتخاب محل آزمون ------- حذف مرکز / واحد محل ازمون
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر