اخبار
 امروز 1397/6/3 و در آغاز هفته دولت دکتر علیرضا اقبالی رییس دبیر خانه منطقه 10 دانشگاه پیام نورو هیئت همراه  از پردیس دانشگاهی پیام نور خرم آباد دیدن بعمل آوردند .


دانشگاه پیام نور استان لرستان که اخیرا در بحث منطقه ای شدن دانشگاه به همراه استان خوزستان در منطقه 10 این ساختار جدید قرار میگیرد .تغییری که امید میرود منشا ارائه خدمات بهتر و سرعت بخشی به کلیه فرایند های اداری و دانشجویی گردد.


وی در این بازدید که باهمراهی رییس و مدیران ستادی استان لرستان بعمل آمد از نحوه و چگونگی پیشرفت عملیات تکمیل ساختمان آموزشی  و همچنین گلخانه مرکز خرم آباد از نزدیک بازدید نمودند  .


 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر