اخبار
 
 
 
باحضور دکتر علیرضا اقبالی رییس دبیرخانه منطقه 10دانشگاه پیام نورجلسه ای با محوریت بحث منطقه ای شدن  چالش ها و موقعیتهای پیش رو در محل ستاد برگزار شد .

دراین جلسه  ابتدا دکتر ططری رییس دانشگاه پیام نورضمن خو ش آمد گویی به ایشان و هیئت همراه از اینکه استان لرستان و خوزستان مشترکات فراوانی از لحاظ نزدیکی عملکرد  در سالهای گذشته در زمینه های مختلف آموزشی و علمی را دارند برای موفقیت هایی بیشتردر آینده این دانشگاه  ابراز امید واری کرد .

وی همچنین با ارائه آماری خلاصه از وضعیت کنونی دانشگاه از جمله تعداد دانشجو و اعضای علمی و همچنین حضور پر رنگ شرکتهای دانش بنیان این استان در عرصه تولید علم و فناوری و  درآمد زایی  خواستار همکاری ایشان جهت تقویت نقاط قوت و همچنین رفع  مشکلات موجود بالاخص بودجه ی استان شدند .

سپس دکتر علیرضا اقبالی به تشریح دلایل منطقه ای شدن این دانشگاه و همچنین سیاست انقباضی پیش رو پرداخته و آن را علی رغم تصور،بسیار  مثبت ارزیابی کردند که منجر به تسریع در خدمات و وسعت اختیار خواهد شد.

وی با اشاره به توانایی های مختلف هرد و استان ، رویه ی منطقه ای شدن را درجهت پوشش ضعف و قوت هردو استان در زمینه های مختلف،و فرصت استفاده مشترک از تجربیات متقابل را غنیمت دانستند .

وی با اشاره به اینکه  مشکلات و تغییرات موجود توسط وزارت علوم محدود به این دانشگاه نیست به اعمال تغییرات ساختاری و مدیریتی در سایر دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم اشاره کرده و اظهار داشتند که دانشگاه پیام نور کمترین محدودیت و تغییر را تا کنون  متحمل شده است  .

ایشان به اینکه من بعد چیدمان مدیریتی با نظارت سازمان  در اختیار دبیر خانه منطقه  خواهد بود ، اضافه کردند که مسئولیت بازنگری در آیین نامه های مالی و اداری به منطقه  10 واگذار گردیده که نیازمند استفاده از تجربیات کلیه مدیران و صاحب نظران مالی این استان میباشد.

در پایان جلسه مدیران و معاونین هر حوزه به تشریح عملکردخود و بیان توانایی های استان پرداختند.

 
 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر