اخبار
 

      


          با حکم جناب آقای دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور کشور آقای دکتر علی باقر نظریان ( دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی) عضو هیات علمی واحد دلفان به مدت دو سال به عضویت شورای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور کشور منصوب شد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر