گزارش تصویری
سه‌شنبه 25 مهر 1396 نخستین همایش ملی زبان های بومی زاگرس (با تأکید بر زاگرس میانه)
عکاس: بهزاد ولی زاده
دانشگاه پیام نور لرستان ، خرم آباد، اردیبهشت 1395
1   
1396/7/25 سه‌شنبه
3   
1396/7/25 سه‌شنبه
4   
1396/7/25 سه‌شنبه
5   
1396/7/25 سه‌شنبه

2   
1396/7/25 سه‌شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر